Dé grote kracht van Pronto is om een project professioneel op te zetten, te begeleiden en te bewaken. Ook inhaken op een lopend project is geen enkel probleem. Onze pay-off is niet voor niets ‘snel en slagvaardig’.

Een paar projectvoorbeelden.

Autoboulevard-Vechtstreekdealers
Al meer dan 20 jaar ondersteunt Pronto het bestuur en de projecten van de Vereniging Autoboulevard Utrecht, die onlangs is samengegaan met de Vechtstreekdealers (Stichtse Vecht). Het doel van de vereniging is om projecten op te zetten die de samenwerking tussen de leden van de vereniging bevorderen. Denk hierbij onder andere aan gezamenlijke shows, reclamecampagnes, afspraken inzake advertentietarieven, gezamenlijke inkoop en een gezamenlijke website, zie http://www.autoboulevard-utrecht.nl/

Vereniging Vrienden van het Automotive College
Pronto zit in het bestuur van deze onlangs opgerichte vereniging die tot doel heeft:

  1. Het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende automotive gerelateerde bedrijven en het Automotive College als onderdeel van ROC Midden Nederland.
  2. Het verbeteren van het onderwijs in de breedste zin van het woord, waardoor een betere aansluiting bij de behoeften van de autobranche wordt bereikt.
  3. Het komen tot gemeenschappelijke standpunten en het ondernemen van acties op het gebied van regionale vraagstukken die betrekking hebben op mobiliteit, transport en logistiek, zowel nu als in de toekomst.

Zie voor meer informatie: https://automotive.rocmn.nl/nieuws/officiele-oprichting-vrienden-van-het-automotive-college

Het Zandverhaal
Dit ambitieuze project ontstond naar aanleiding van de ontmoeting tussen bedenker Frans Amsing en zandkunstenaar Maxim Gazendam (Europees kampioen 2015). Na 1½ jaar voorbereiding, toestemming van de gemeente en het werven van sponsoren werd op maandag 8 mei een vrachtwagen met tonnen rivierzand gestort op het Domplein in Utrecht en beeldde Maxim binnen een week een mooi verhaal uit. Dat was het verhaal van het instorten van het middenschip van de Domkerk in het jaar 1674 en het feit dat delen van het puin 150 jaar zijn blijven liggen! Een verhaal dat 40 dagen op het Domplein bleef staan en veel aandacht en publiciteit trok!

Met dit zandverhaal wil de projectgroep waar Pronto deel van uitmaakt, naar andere gemeenten om ook hún verhaal in zand te vertellen, want iedere stad en ieder dorp heeft zijn eigen verhaal.

Zie voor meer informatie: http://www.zandverhaal.nl/